OGŁOSZENIE DLA MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ

Po Mszy św. o godz. 1900, w piątek zapraszamy do kościoła wszystkie dziewczęta przygotowujące się do sakramentu bierzmowania, celem uzupełnienia wszystkich dokumentów oraz podania harmonogramu pracy na najbliższy czas. Natomiast młodzież męską, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, zapraszamy 12 lutego, w piątek, o godzinie 1900, na spotkanie do kościoła. Prosimy o dostarczenie metryk chrztu św. jeżeli chrzest św. był udzielony poza parafią  Miłosierdzia Bożego w Żukowie.

Ks. Czesław Las

Sakrament Bierzmowania | Parafia Św. Andrzeja Apostoła