Konsekracja kościoła

Dnia 20 października 2018 roku Abp Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański przewodniczył uroczystej Eucharystii, wygłosił słowo Boże i dokonał obrzędów poświęcenia kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Wraz z nim Mszę św. koncelebrował biskup Zbigniew Zieliński, ks. kanonik Czesław Las oraz licznie przybyli kapłani. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz liczni parafianie.

Komentarz przed konsekracją

Dary ofiarne składane podczas konsekracji

Link do filmu z konsekracji

Link do zdjęć z konsekracji

Link do artykułu o konsekracji z Gościa Niedzielnego

 

Historia

Dnia 25 lipca 1999 - Dekretem Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego, została powołana nowa parafia w Żukowie, pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, której proboszczem został Ks. Czesław Las. Historię parafii Miłosierdzia Bożego, tak jak każdej innej wspólnoty tworzą zarówno wydarzenia, fakty, czyny, jak również ludzie, a więc każdy parafianin spod "znaku" Chrystusa Miłosiernego swoją pracą, modlitwą i ofiarą tworzy Historię , która wypisana jest w naszych sercach i w murach tej pięknej świątyni. Nasze wyznanie "JEZU, UFAM TOBIE" rzuca Boże światło na to co było, jest i będzie. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim Kalendarium najważniejszych wydarzeń naszej parafii.

Kalendarium

Kalendarium

życia parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie

 

 

25 lipca 1999 – powołanie parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie

19 września 1999 – pierwsze dożynki parafialne

27 grudnia 1999 - 5 lutego 2000 – pierwsza wizyta duszpasterska (kolęda)

11 marca 2000 – pierwszy sakrament Bierzmowania (w połączeniu z parafią WNMP)

16 marca 2000 – pierwsze spotkanie dzieci i młodzieży Ruchu Światło – Życie

30 kwietnia 2000 – kanonizacja Siostry Faustyny; pierwszy Odpust parafialny

04 czerwca 2000 – pierwsza Komunia święta dzieci

01 lipca 2000 – pierwszy Ksiądz wikariusz w naszej parafii:

Ks. Zbigniew Kotłowski

sierpień 2000 – pierwsze spotkanie zespołu wokalno instrumentalnego,

który przyjął nazwę D.O.M.

03 września – pierwsze spotkanie chóru parafialnego, którego dyrygentem

i prowadzącym był Pan Mariusz Mróz (organista)

10 września 2000 – pierwszy Festyn Parafialny

13 października 2000 – pierwsze spotkanie dzieci „Żywego Różańca”

29 października 2000 – poświęcenie Krzyża na placu budowy nowego kościoła

Listopad 2000 – pierwszy kalendarz parafialny

06-08 sierpnia 2001 – pierwsze „Wakacje z Panem Bogiem”

Maj 2002 – „Nabożeństwa Majowe” przy Krzyżu, na placu kościoła MB

28 lipca 2002Uroczystość Poświęcenia i Wmurowania

Kamienia Węgielnego

pochodzącego z Grobowca św. Siostry Faustyny.

Poświęcenia dokonał Arcybiskup Tadeusz Gocłowski,

Metropolita Gdański.

14 grudnia 2002Uroczystość Poświęcenia kościoła

pw. Miłosierdzia Bożego i Konsekracji Dzwonów.

Uroczystości przewodniczył Arcybiskup Tadeusz

Gocłowski, Metropolita Gdański.

24 grudnia 2002 – pierwsza Pasterka w nowym kościele

i po raz pierwszy zabiły wszystkie dzwony

02 marca 2003 – pierwszy Sakrament Bierzmowania w kościele

Miłosierdzia Bożego i pierwsza wizytacja kanoniczna

Ks. Biskupa, Zygmunta Pawłowicza

25 kwietnia-03 maja 2003 – pierwsze Misje święte

18 maja 2003 – pierwsza Komunia święta dzieci w kościele

Miłosierdzia Bożego

 

sierpień 2005 – pierwsza płyta scholi Armia Pana i zespołu Agapé:

Jezu, ufam Tobie”

25 lipca każdego roku – dziękujemy Panu Bogu za kolejny rok istnienia naszej Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy za nową świątynię, za wszystkich budowniczych i ofiarodawców – prosimy o zdrowie dla żyjących, a o radość wieczną dla zmarłych.

25 lipca 2006 – obchodziliśmy VII Urodziny Parafii.