Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci)

 

LSO – czyli Liturgiczna Służba Ołtarza składa się obecnie z 46 osób.                  

Obecnie w naszej wspólnocie jest 30 ministrantów i 12 lektorów.                   

Ministranci i Lektorzy w naszej parafii pełnią 2 dyżury w ciągu tygodnia: 1 raz podczas Mszy św. w niedziele oraz jedna służba przy ołtarzu w tygodniu.

       Podstawowym zadaniem ministranta i lektora jest służba w kościele, ale jako wspólnota spotyka się również na boisku i bierze udział w wycieczkach. Spotyka się również na zbiórkach, podczas których poszerzamy swoją wiedzę i poznajemy przepisy liturgiczne.

Naszym patronem jest św. Stanisław Kostka.

Opiekunem jest ks. Grzegorz Szatkowski.

 

 LSO - Parafia Rudna Wielka pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus