Małżeństwo

 SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo jest drugim sakramentem przyjmowanym w służbie wspólnoty Kościoła – by go tworzyć zgodnie z zamysłem Stwórcy. Wbrew obiegowej opinii sakramentu tego nie udziela kapłan, ale udzielającymi go są sami narzeczeni, którzy wypowiadają formułę przysięgi małżeńskiej. Sakrament małżeństwa mogą zawrzeć osoby, które nie pozostają w ważnym sakramentalnym związku małżeńskim tzn. nie zawarły sakramentu małżeństwa wcześniej. 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1) Metryki Chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o sakramencie bierzmowania.

2) W przypadku małżeństwa konkordatowego – trzy egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego jednego z nupturientów.

3) Akt zawarcia związku cywilnego jeśli już został zawarty.

4) Dowody osobiste narzeczonych.

5) Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej.

6) Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

7) Dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania.

8) Jeżeli narzeczeni nie pochodzą z naszej parafii muszą dostarczyć pozwolenie jednego ze swoich proboszczów na zawarcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele (licencję).

SPOTKANIA W KANCELARII PARAFIALNEJ

1) Ustalenie daty i godziny ślubu – jak tylko narzeczeni zdecydują się na konkretny termin.

2) Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i rozpisanie zapowiedzi odbywa się 2 – 3 miesiące przed ślubem.

  • Spisanie protokołu przedmałżeńskiego odbywa się poza godzinami otwarcia kancelarii, dlatego należy się wcześniej umówić na spotkanie.
  • Nupturienci przynoszę ze sobą wszelkie potrzebne dokumenty.